Historia

Nobels dynamitfabrik

NITRO NOBEL-VINTERVIKENFoto: Nitro Nobels Arkiv/Scanpix

På bilden ovan syns arbetare stå uppradade utanför fabriken runt år 1900. De halmpackade glasflaskorna innehåller koncentrerad svavelsyra som användes vid framställningen av sprängmedel.

Vi befinner oss alltså i Nobels gamla dynamitfabrik från 1891. 1889 revs här ett magasin för salpetersyra för att ge plats åt den nya fabriken, som i folkmun kom att kallas ”Syran”.  Fabriken, som konstruerades av den belgiske ingenjören Gustaf Delaplace, stod färdig 1891 och är nu den enda fabriksbyggnaden som finns kvar i området.

Den längre delen av byggnaden delades upp i tre delar där en del användes för lagring av kol, en annan del för lagring av svavelkis och i en tredje del fanns det ugnar för upphettning av kiseln. På övervåningen i den höga delen av byggnaden fanns det stora blyklädda kamrar och koncentreringsapparater för svavelsyra som är viktig komponent i bildandet av nitroglycerin.  Nitroglycerinet skickades sedemera vidare ner till knådningshuset vid vattnet där dynamitmassan handpressades och patronerades längs med den södra stranden. Efter det slogs, de nu färdiga dynamitstavarna, in i ett brunt, paraffinerat papper och paketerades i kartonger med ett kilo i
varje för vidare distribution.

Framställningen började avvecklas 1914 och 1920 flyttades all sprängmedelstillverkning från Vinterviken till Gyttorp i Västmanland. Vinterviken behölls endast för lagerhållning och distribution. En del provsprängningar och andra experiment utfördes dock ända fram till 1988.

Efter att verksamheten helt lagts ned lämnades byggnaden att förfalla. I samband med Stockholm som Kulturhuvudstad 1998, renoverades och sanerades den gamla ”Syran” av Stockholms Stad för att under knappt en tioårsperiod inhysa Skulpturens Hus i lokalerna.

Sedan 2008 driver och äger alltså Markus Aujalay och Erika Michael Winterviken Festvåning – Café och Konferens i de högst historiskt intressanta lokalerna.

Dynamiten kommerfrån det grekiska ordet ”dynamis” d.v.s. kraft.
Alfred Nobel (1833-1896) tog patent på dynamiten 1867 och den gjorde honom
sedermera världsberömd. Nobel krävde i sitt testamente att hans
förmögenhet skulle användas till att skapa  priser för de som ger den
största
nyttan till mänskligheten. Det första Nobelpriset delades ut den
10 december 1901 och är nu världens mest kända pris,
vilket torde vara Alfred Nobels främsta arv.