Winterviken – närmare än Du tror


Kommunalt

Från T-Centralen:

  • Tunnelbanans röda linje 13 mot Norsborg, avstigning Aspudden.
   Restid: ca 20 min (varav ca 8 min gångväg).
  • Tunnelbanans röda linje 13 mot Norsborg eller 14 mot Fruängen,
   avstigning Liljeholmen. Buss 133 mot Ekensberg, hållplats B

   tunnelbaneplanet, avstigning Mörtviken.

   Restid: ca 20 min (varav ca 3 min gångväg).

Båt

Charterbåt från t ex Rederi Stockholms Ström – www.stockholmsstrom.se

Avgång från:                              Ca tid

Stadshuskajen*                             30 min

Nybrokajen*                                  1 ½ tim (inkl. slussning)

* Angör Vintervikens ångbåtsbrygga ca 3-4 min att gå upp till Winterviken.