Konst

 

VÅRUTSTÄLLNING
Catharina Edlund, mixed media och Gunnel Moheim, akvareller

Catharina Edlund låter olika episoder röra sig över bildytan. Hon väver in mer eller mindre fantasifulla djur och säregna väsen. Bilderna bärs upp av spänningen som uppstår mellan olika kontraster, mellan fantasi och verklighet, mellan nära och långt borta, mellan stort och litet.

Gunnel Moheim målar frodiga blomster och sommarlandskap i flödande akvareller med mustiga färgpigment. Hon ser skaparprocessen med den bångstyriga akvarellen som en dialog. Det handlar om att förhålla sig till vattenfärgernas ivriga vägar över pappret och komma med egna invändningar vid rätt tidpunkt.

https://www.konstochfolk.se/produkt-kategori/utstallningar/varutstallning-pa-winterviken/

Utställningen pågår tills vidare. När något blir sålt byter vi ut och hänger om. Utställningen blir på så vis föränderlig över tid.

Öppet alla dagar 11 – 16

Om du undrar något över konsten eller vill köpa ett konstverk, hör av dig till
KONST OCH FOLK som arrangerar utställningen
galleriet@konstochfolk.se
eller på telefon – 073 983 16 18
www.konstochfolk.se